• PRIESTORY PRE PREDŠKOLÁKOV

  PRIESTORY PRE PREDŠKOLÁKOV

  Predškoláci v šk. roku 2021/22  nastúpia  do  zriadenej triedy  v priestoroch  tunajšej  základnej  školy.  Priestory  sú pokryté novými  podlahami,  zariadené novým nábytkom a didaktickou technikou.   Na rozvíjanie  zručností  a schopností predškolákov  boli  zakúpené  rôzne  didaktické pomôcky. 

  Naviac,  chlapcov čakajú  nové  stavebnice, autá, puzzle a dievčatá nové kočíky, bábiky a rôzne iné  hračky. Stravovať  sa budú v školskej  jedálni, ktorá je zariadená  taktiež novým nábytkom pre naše deti.       

      

 • INFORMÁCIE K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ

  INFORMÁCIE K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ

  Vážení rodičia,

  • materská škola bude v prevádzke od 2. septembra 2021 v čase od 6. 30 hod. do 16. 30 hod.,
  • nástup  detí  plniacich  povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci)  bude prebiehať  v priestoroch  ZŠ na prízemí  v obvyklom čase  prevádzky materskej školy.

  Informácie k nástupu detí do MŠ

  Zákonný zástupca

   

  • predkladá   pri   nástupe dieťaťa do materskej školy  a každom prerušení dochádzky  dieťaťa   do MŠ   v trvaní tri a viac  dní (vrátanie sviatkov a víkendu)   Písomný  súhlas   o bezpríznakovosti dieťaťa. Tlačivo si môžete stiahnuť na  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ alebo už v tejto chvíli  ho nájdete na dverách  materskej školy alebo základnej školy,
  • dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, v exteriéri  MŠ,  počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
  • dodržiava  usmernenia  MŠVVaŠ SR  v súvislosti   s ochorením   COVID – 19, usmernenia k otvoreniu  školského roka 2021/22 nájdete na  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf,
  • rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek z domáceho prostredia do materskej školy.

  Vážení rodičia novoprijatých detí ,

  • čo najviac sa s dieťaťom pred prvým nástupom do MŠ rozprávajte o tom, prečo je škôlka dôležitá, pozitívne ho  motivujte.
  • pripravte deti na režim, ktorý bude škôlka vyžadovať, týka sa to predovšetkým vstávania a stravovania,
  • veďte deti k samostatnosti a neustále utvrdzujte sebaobslužné činnosti – samostatné jedenie, obliekanie, obúvanie,
  • dieťaťu je potrebné priniesť: papuče, pyžamo, náhradné oblečenie (spodné prádlo, tepláky, tričká, ponožky) – odev je potrebné podpísať  (podľa možností),
  • poplatok za materskú školu v sume 10,- €  je potrebné uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci.  Bližšie informácie  nájdete  na informačnej tabuli v priestoroch MŠ.

   

  Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole nahlasujte na tel. č. +421 903 486 441,

  odhlasovanie zo stravy na tel. č. +421 910 715 274.

 • OZNAM

  OZNAM

  Informácia  pre zákonných zástupcov detí, ktoré ku dňu 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕšia 5 rokov veku 

   

  Vážení rodičia,

  dňom 2. septembra 2021  sa otvárajú  ďalšie  priestory materskej školy  v tunajšej základnej škole (prízemie)  pre  deti,  ktoré budú v školskom roku 2021/2022 plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

  Nástup týchto  detí   v novom školskom roku  sa uskutoční už v týchto  priestoroch v obvyklom  čase  prevádzky  materskej školy, t. j. od 6. 30 hod.  do 8. 00 hod.

   

  Ďalšie  aktuálne informácie k otvoreniu  nového školského roka  2021/2022 nájdete včas na webovej stránke materskej školy. 

 • PRAJEME VÁM

 • MARIONETY

  "Herkules alebo Dobytie pekla"   -  inšpirované   gréckou mytológiou a hrdinskými činmi siláka Herkula.

  V kultúrnom dome sa striedal  smiech detí  ako reakcia na vtipné  texty  marionet  divadelnej   hry Herkules alebo Dobytie pekla so zvukom flašinetu.

   

 • AHOJ, škôlka!!!

  AHOJ, škôlka!!!

  Milí predškoláci,

  veríme, že vo svojich srdiečkach si ponesiete len krásne spomienky na materskú školu a s pribúdajúcimi povinnosťami školáka – žiaka budete na nás spomínať častejšie.

  Želáme vám len to najlepšie, veľa úspechov a radosti, aby žiaden mrak nezakryl  váš  úsmev.

   

  Kolektív MŠ

 • LETO!

  ,,Čo všetko  chcem  urobiť  v  lete?"

  Toto ročné obdobie  prináša množstvo zážitkov, ale i nástrah. Ako poskytnúť prvú pomoc pri menších poraneniach predviedli naši dobrovoľníci. Naučili sme sa fintu ako si zapamätať  dôležité telefónne číslo potrebné  pri zdraviu ohrozujúcej situácii. 

  Na leto sa tešíme, papučky si pripravíme.

  KOKTAIL  sme si namiešali, pitný režim dodržali!

 • Oznam pre zákonných zástupcov detí v MŠ

 • DEŇ OTCOV

  DEŇ OTCOV

  Otecko je hlasom,

  ktorý vyzýva deti,

  aby stúpali vyššie a hovorí im:

  ,,Ty to dokážeš!

  Prečo nevstaneš a neskúsiš to znova?“

  (Dale Sadler)

   

  Krásny deň otcov

 • DOPRAVA

  ,,Cesta vláčikom z Nitry do Popradu" najviac   pobavila  deti v  téme týždňa ,, DOPRAVA". 

 • ROZPRÁVKOVÁ OLYMPIÁDA

  Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

 • PLANÉTA ZEM

  Téma planéta Zem zaznamenala veľké úspechy. Deti rozosmialo hľadanie trasy do škôlky. 

  Spoločný "výlet" do vesmíru nám poskytol pekný pohľad na našu planétu Zem. 

   

 • ČO MI ŠKODÍ A ČO PROSPIEVA

  ČO MI ŠKODÍ A ČO PROSPIEVA

  ,,My už vieme, že  jabĺčka, čerešničky a mrkvičky nám prospievajú. Všetko prospešné si dopestujeme v záhradke. Zahrali sme sa  hru  ,,Kozička je v záhrade“, aby sme si zopakovali ako sa máme starať o  rastlinky  a  so  včielkou BEE – Bot sme sa snažili presunúť k  zdraviu prospešnému cieľu."

 • POLÍCIA V ŠKOLE

  Dnes nás navštívili príslušníci OO PZ z Veľkého Zálužia, ktorí deťom a žiakom predstavili svoju prácu. Ďakujeme!

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

  MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

  Na svete je veľa detí

  a na všetky slnko svieti,

  a každé si v srdci želá,

  aby slnka bolo veľa.

  Dnes buď, slnko, pošta zlatá,

  pre chlapcov i pre dievčatá,

  pozdravy nes celým svetom

  bielym, čiernym, žltým deťom.

  (Elena Čepčeková)

   

   Za všetky  momenty  strávené s deťmi, ktoré sú  zmyslom nášho života  sme  povďační.  

   

  ,, Zatiaľ, čo my sa snažíme naučiť naše deti všetko o živote, naše deti nás učia,  čo je život.“

  /Angela Schwindt/

  „Sľub daný dieťaťu je posvätný.“  /Henri Troyat/

  „Iba tam, kde sa stretávajú deti, existuje reálna šanca na zábavu.“  /Mignon McLaughlin/

  „Deti sú ruky, ktorými sa držíme neba.“  /Henry Ward Beecher/

   

  zdroj: https://najmama.aktuality.sk/clanok/278295/oslavujeme-den-deti-toto-su-najkrajsie-vyroky-o-nich/

   

   

  Deň detí plný  radosti a smiechu. Deti súťažili v rôznych zábavných disciplínach, tancovali a tešili sa  z darčekov.  Najviac ich potešili nové lopty, ktoré využijú pri hrách vonku.  Medailou za statočnosť  boli odmenené všetky deti. 

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  príďte   spolu  s vašimi deťmi   sledovať ukážky  zásahu  hasičov   Dobrovoľného hasičského zboru obce Alekšince. Športové   hry  v prevedení  miestneho hasičského zboru sa uskutočnia    4. júna   2021  o 17.00 hod.  v parku  za obecným úradom. 

  Umocnite tak zážitky  svojich detí, ktoré sa v dopoludňajších hodinách  stretnú  s príslušníkmi  PZ, ktorí im predstavia svoju prácu.

 • MY SME MALÍ MUZIKANTI

  MY SME MALÍ MUZIKANTI

  Toto obdobie predškolského veku je pre hudobný vývin  dieťaťa veľmi dôležité. Hudba  rozvíja fantáziu, podnecuje dieťa k originalite, vytvára vzťah k umeniu,  podieľa sa na utváraní  jeho vkusu. 

  Deti  v aktivitách na tému My sme malí muzikanti  spievali pod taktovkou  slávneho dirigenta  Silvia, spoznávali hudobné nástroje s delfínom Proxíkom a zahrali  tónovú stupnicu na podlahovom klavíri.

  ,,Malí muzikanti" ukončili týždeň v rytme kastanet (hudobný nástroj používaný prevažne v španielskom folklóre). 

  Najmenši ,,muzikanti" sa pokúšali  zahrať  melódiu piesne  Medveďku, daj labku. 

  ,, Raz si zahrám aj na skutočnom akordeóne."

 • MÚDRE HRANIE

  MÚDRE HRANIE

  Didaktické pomôcky zakúpené z prostriedkov získaných z  úspešného  rozvojového projektu ,,Múdre hranie“, do ktorého sa zapojila aj naša materská škola: 

  500,- € sme použili na nákup  pomôcok: 

  • magnetické knihy Ročné obdobie,
  • programovateľné hračky Bee-Bot,
  • digitálny mikroskop,
  • model slnečnej sústavy,
  • magnetické kartičky kolobehu vody v prírode,
  • podlahový klavír,
  • mikrofóny,
  • navliekačky v tvare písmen,
  • pracovný panel,
  • pinzety k bádateľským aktivitám.

   

 • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2021

  PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2021

  Vážení rodičia!

  V čase letných  prázdnin od  1. júla  2021  do 16. júla  2021 bude prevádzka materskej školy otvorená.  Prosíme   záväzne  nahlásiť   záujem   do   26.  mája  2021.

                                          Ďakujeme  

 • Neživá príroda

  Zábavnou a zážitkovou formou sme spoznávali všetko, čo patrí do neživej prírody.  

  Rôzne spôsoby vnímania neživej prírody. Environmentálne vzdelávanie detí  sa považuje za významnú  časť vzdelávacieho procesu  v materských školách. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Alekšince 395
  Alekšince 395
 • +421 37 782 21 54

Fotogaléria