Text

Program v MŠ

 

 

Deti plnia krátkodobé a dlhodobé ciele podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy (ministerstvo školstva). Po ukončení materskej školy obdržia osvedčenie  o získaní predprimárneho vzdelávania.

https://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Alekšince 395
    Alekšince 395
  • +421 37 782 21 54

Fotogaléria